Podstawowe zasady BHP

Reguły oraz zasady bezpiecznego postępowania z suchym lodem

null
BARDZO ZIMNY - Temperatura suchego lodu to -78,5 st. C. Bezpośredni kontakt ze skórą może spowodować poparzenie.

null
CHRONIĆ OCZY - Zawsze używaj okularów ochronnych. Oczy po zetknięciu z suchym lodem natychmiast przepłukać letnią wodą, płukanie powtarzać przez kolejne 15 minut. Następnie okryć jałowym opatrunkiem zachowując sterylność. Zapewnić natychmiastową pomoc okulisty.

null
NIE DOTYKAĆ - Nigdy nie dotykać suchego lodu gołymi rękami, zawsze stosuj specjalne ocieplane rękawice. Odmrożenia skóry przemywać przez około 15 minut letnią woda. Następnie okryć jałowym opatrunkiem i zapewnić pomoc medyczną.

null
NIE POŁYKAĆ - Nigdy nie wkładaj suchego lodu do ust i nie połykaj go. Połknięcie suchego lodu może doprowadzić do bardzo poważnych obrażeń wewnętrznych, a nawet do śmierci. Zapewnić natychmiastową pomoc medyczną.

null
NIE WDYCHAĆ - Należy unikać wdychania dwutlenku węgla w wysokich stężeniach. Zawartość CO2 powyżej 5% w powietrzu stanowi niebezpieczeństwo. Osoby u których zaobserwowano przyśpieszony oddech, bóle głowy, niemożność poruszania się, wyprowadzić na świeże powietrze, zapewnić spokój i ciepłe okrycie. wezwać pomoc medyczna. W przypadku bezdechu wykonać sztuczne oddychanie.

null
PRZECHOWYWAĆ Z DALEKA OD DZIECI - Suchy lód to nie lody spożywcze. Trzymaj go zawsze w bezpiecznym miejscu z daleka od dzieci i zwierząt. Suchym lodem mogą się posługiwać wyłącznie dorośli.

null
TRANSPORT - Suchy lód jest uznawany jako produkt niebezpieczny w transporcie z powodu swoich właściwości fizykochemicznych. Przewóz suchego lodu powinien odbywać się w pojemnikach do tego przystosowanych, poza kabina pasażerską w bagażniku lub przyczepie samochodu.

null
PRZECHOWYWANIE - Odpowiednie przechowywanie - Suchy lód musi być zawsze przechowywany w odpowiednich pojemnikach. Niedopuszczalne jest  przechowywanie suchego lodu w szczelnie zamkniętym pojemniku. Sublimacja powoduje duży wzrost ciśnienia wewnątrz co może doprowadzić do pęknięcia lub wybuchu powodując zagrożenie dla zdrowia.

null
UTYLIZACJA - Usuwanie niezużytego suchego lodu - Nie należy wyrzucać suchego lodu na śmieci. Nie należy wprowadzać suchego lodu do kanalizacji, piwnic, szybów i podobnych miejsc gdzie mógłby ulec niebezpiecznemu stężeniu. Prawidłowym sposobem na utylizację jest pozwolić mu wysublimować w dostarczonym pojemniku.

null
W RAZIE POTRZEBY - Kontaktuj się z dostawcą 22-461-0500INSTRUKCJA BHP [pdf]