Czyszczenie instalacji elektrycznej i urządzeń

Opublikowano 04 lutego 2019 w dziale Czyszczenie suchym lodem

Pożar, jaki się rozpętał w hali magazynowej na Żeraniu, uświadomił nam wszystkim jakim straszliwym żywiołem jest ogień. W akcji gaszenia pożaru wzięło udział 50 jednostek straży pożarnej. Około 160 strażaków walczyło z pożarem hali przemysłowej przy ulicy Annopol 3. Cześć hali spożywczej uległa zawaleniu. Powody pożarów dużych hal są różne. Niektóre są spowodowane czynnikiem ludzkim, inne wynikają z zaniedbań. Oczywiście nie sugerujemy tutaj przyczyny powstania pożaru hali magazynowej na Żeraniu. Z pewnością badaniem przyczyn zajmie się odpowiednia komisja. Chcemy jednak przedstawić częste przyczyny powstawania pożaru na halach produkcyjnych oraz jak można temu zaradzić.

Czyszczenie instalacji elektrycznej i urządzeń

Czyszczenie instalacji elektrycznej i urządzeń na hali produkcyjnej


Przyczyny powstawania pożaru w urządzeniach elektrycznych hali produkcyjnej bywają różne. Za przyczynę pożaru można uznać wadliwie wykonaną instalację elektryczną, która po przeciążeniu przegrzewa się. Wyczuwalny jest wówczas specyficzny swąd palącej się izolacji. Dymienie, aż w końcu pojawia się płomień rozprzestrzeniający się po przewodach. Proces zapalenia się przeciążonej instalacji elektrycznej jest rozłożony w czasie i można go wychwycić. Najniebezpieczniejsze jest gwałtowne zapalenie się instalacji elektrycznej poprzez zwarcie instalacji elektrycznej. Płomienie powstają w wyniku iskrzenia i bardzo szybko obejmują instalację elektryczną, poszczególne urządzenia i całą taśmę produkcyjną.


Brak czyszczenia jest częstą przyczyną pożaru hal produkcyjnych

Brak okresowych przeglądów taśmy produkcyjnej i jej czyszczenia może doprowadzić do powstania pożaru. Podczas pracy taśmy produkcyjnej powstają odpady poprodukcyjne, które nawarstwiają się na silnikach i innych urządzeniach elektrycznych. Sam pył unoszący się podczas produkcji może ulec samozapłonowi. W połączeniu z iskrzącą się lub przegrzewająca instalacją elektryczną stanowi bardzo duże zagrożenie. Podczas eksploatacji maszyn, w powietrzu unoszą się również cząsteczki tłuszczu, który po wymieszaniu się z pyłem stanowi olbrzymie zagrożenie. Okresowe czyszczenie taśmy produkcyjnej, poszczególnych maszyn oraz instalacji elektrycznej jest niezbędny do zachowania bezpiecznego środowiska pracy.


null

Czyszczenie instalacji elektrycznej suchym lodem

W trakcie eksploatacji maszyn na halach produkcyjnych wykonywane są okresowe przeglądy oraz czyszczenie instalacji elektrycznej z wykorzystaniem mieszanki środków chemicznych lub sprężonego powietrza. Czyszczenie instalacji elektrycznej jest technicznie trudne do wykonania a używanie środków chemicznych powoduje, że na czas czyszczenia należy wyłączyć prąd, aby nie doszło do porażenia. Po oczyszczeniu instalacji elektrycznej należy ją jeszcze osuszyć, a to jeszcze bardziej wydłuża czas przestoju.


null


Dla zachowania bezpieczeństwa oraz skrócenia czasu przestojów maszyn poszukiwane są alternatywne metody czyszczenia instalacji elektrycznych. Jedną z nich jest czyszczenie suchym lodem, które może być wykonywane pod napięciem do 1kV. Technologia czyszczenia suchym lodem doskonale sprawdza się podczas czyszczenia instalacji elektrycznej i urządzeń w Warszawskim Metrze. Obecnie nie ma na rynku żadnej tak skutecznej metody czyszczenia na sucho instalacji elektrycznej. Czyszcząc instalacje elektryczne sprężonym powietrzem, można jedynie pozbyć się typowego pyłu zalegającego na instalacji, tak jak to ma miejsce podczas czyszczenia wiatraczka chłodzącego w komputerze. Aby pozbyć się oleju lub innych tłustych substancji, na których osiada pył i kurz należy skorzystać z technologi czyszczenia suchym lodem.


Czyszczenie silnika elektrycznego suchym lodem


null

Wiele zabrudzeń takich jak smar, olej czy też pył niszczą silniki elektryczne taśmy produkcyjnej. Osiadający brud w połączeniu ze smarami i tłuszczem tworzą skorupę na silnikach, które zaczynają się przegrzewać. Grozi to nie tylko powstaniem pożaru, ale również awarią silnika. Typowe prace konserwacyjne silników elektrycznych suchym lodem obejmuje usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z radiatorów oraz wyczyszczenie filtrów powietrza zarówno wlotowych, jak i wylotowych. Części mechaniczne i elektryczne nie lubią być wystawiane na działanie wody, dlatego czyszczenie na sucho suchym lodem doskonale się sprawdza podczas oczyszczania silnika.

Film ukazujący proces czyszczenia suchym lodem otwiera się po kliknięciu na link

Czyszczenie silnika suchym lodem


null


Technologia czyszczenia suchym lodem nie tylko zaoszczędza czas, ograniczając do minimum przestoje produkcyjne, ale również zmniejsza do minimum przebywanie w polu elektromagnetycznym, które generowane są przez urządzenia elektryczne. Podczas oczyszczania potrzebne są tylko dwie osoby. Operator maszyny czyszczącej oraz pomocnik, który zasypuje granulat suchego lodu do urządzenia czyszczącego. Powstaje zatem duża oszczędność zasobów ludzkich. a w konsekwencji spadek kosztów prowadzonej działalności wytwórczej. Czyszczenie suchym lodem wydłuża żywotność silników elektrycznych oraz innych elementów mechanicznych pod napięciem ograniczając w ten sposób wydatki. Silniki elektryczne poddawane czyszczeniu dłużej i sprawniej pracują.Suchy lód do czyszczenia

Suchy lód to zestalony dwutlenek węgla, który powstaje z ciekłego dwutlenku węgla. W wyniku sprężania i rozprężania powstaje śnieg, który jest prasowany do postaci bloków, plastrów oraz granulatu. Suchy lód posiada temperaturę -78.5°C. Suchy lód nie topi się jak typowy lód z wody, a zamienia się w dwutlenek węgla, z którego został wyprodukowany. Zamiana suchego lodu w dwutlenek węgla nazywana jest sublimacją. Granulat suchego lodu rozpędzany jest do dużych prędkości i wylatując z dyszy maszyny czyszczącej, zamraża warstwę zabrudzenia, którą należy usunąć. Stary smar zalegający na łańcuchach i innych elementach taśmy produkcyjnej jest usuwany niemal natychmiast. Inne powłoki w tym spieczone pozostałości poprodukcyjne: plastik, żywica lub połączony olej z pyłem jest zamrażany i w wyniku zmian temperatury pęka. Do pęknięć przedostaje się granulat suchego lodu, który sublimując, rozsadza zamrożone zanieczyszczenia na drobne kawałki. Opadają one na ziemię lub można jest zmieść miotełką, lub zassać odkurzaczem.


null


Oczyszczanie powierzchni następuje bardzo szybko. Podczas czyszczenia instalacji elektrycznych należy pamiętać, że sprężone powietrze musi być podawane suche. Podczas oczyszczania strumieniem granulatu suchego lodu usuwana jest powierzchniowa warstwa, która jest do usunięcia. Działa tylko na powierzchni dlatego też pozostałe elementy nie doznają uszkodzeń. Nie jest to metoda ścierna, tak jak to ma miejsce podczas piaskowania, dlatego elementy plastikowe, gumowe, izolacja kabli i inne części pozostają nieuszkodzone. Suchy lód w wyniku sublimacji zwiększa swoją objętość ponad 800 razy, krusząc zamrożoną warstwę. Sublimując, ulatnia się do atmosfery nie pozostawiając po sobie odpadów wtórnych.


Gaszenie instalacji elektrycznej

Pierwszą i podstawową czynnością po zauważeniu pożaru jest natychmiastowe wyłączenie urządzeń spod napięcia. Jeżeli jest to już niemożliwe, należy natychmiast wyłączyć główny wyłącznik na tablicy rozdzielczej. Następną czynnością jest usunięcie na bezpieczną odległość materiałów palnych znajdujących się w pobliżu ognia. Oczywiście, jeżeli jest to możliwe. Następnie należy przystąpić do gaszenia ognia. Pamiętajcie! Urządzeń elektrycznych będących pod napięciem nie wolno gasić wodą, pianą lub innymi roztworami zawierającymi wodę. Woda jest dobrym przewodnikiem prądu i może nastąpić porażenie gaszącego oraz osób, które przybyły z pomocą. W trakcie gaszenia wodą mogą powstać dodatkowe zwarcia i dalsze rozprzestrzenianie się pożaru. Pożar instalacji elektrycznej i urządzeń powinien być stłumiony przy pomocy gaśnicy proszkowej, piasku lub gaśnicy śniegowej. Gaśnica śniegowa znajduje się również dwutlenek węgla, z którego produkowany jest suchy lód. Jak widać, dwutlenek węgla można wykorzystać nie tylko do czyszczenia, ale również i gaszenia.

null Na pytania dotyczące czyszczenia lub wynajem maszyn do czyszczenia. Zakupu urządzeń firmy Asco, odpowie ekspert działu handlowego - Maciek Walo - telefon: 575-901-990. Prosimy dzwonić od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00.