Czyszczenie powierzchni drewnianych suchym lodem

Czyszczenie suchym lodem wykorzystywane jest w wielu dziedzinach. Jednym z nich jest czyszczenie drewna suchym lodem, które zastępuje użycie materiału ściernego, które jest bardzo pracochłonne. Dodatkowo podczas oczyszczania drewna papierem ściernym itp. powstaje pył, który negatywnie wpływa na zdrowie pracowników. Pył drzewny rozprzestrzenia się również na pozostałe maszyny oraz po całej hali produkcyjnej. Przy dużym stężeniu pyłu powstaje zagrożenie samozapłonu. Technologia czyszczenia firmy ASCO eliminuje ręczne i mechaniczne czyszczenie pras, zaworów, suszarek oraz samego drewna zwiększając bezpieczeństwo i chroniąc zdrowie pracowników.

Czyszczenie powierzchni drewnianych suchym lodem

Zastosowanie metody czyszczenia suchym lodem w przemyśle


Czyszczenie suchym lodem maszynami firmy ASCO skraca czas oczyszczania maszyn nawet o 85%. Dzięki tej metodzie koszt pracy oraz przestoje wynikające z zatrzymania taśmy produkcyjnej są redukowane do minimum. Prasy do drewna oraz inne urządzenia, które służą w przetwórstwie drewna, nie muszą być wyłączane. Mogą pracować cały czas, ponieważ w trakcie czyszczenia suchym lodem nie powstaje wilgoć, dzięki czemu maszyny do przetwarzania drewna mogą pracować cały czas.

W trakcie zaplanowanych prac konserwacyjnych maszyn przy tradycyjnych metodach pracy, pracownicy firmy zaangażowani są w bardzo pracochłonny proces czyszczenia. Prace konserwacyjne wykonywane są ręcznie lub mechanicznie. Mechaniczne czyszczenie powoduje, że pył drzewny razem z zanieczyszczeniami rozprzestrzenia się w dużej ilości, a to stwarza zagrożenie ze względu na bliskość innych maszyn, na które opada pył. Aby zachować środki bezpieczeństwa podczas oczyszczania mechanicznego, należy zabezpieczyć i odizolować inne maszyny, a nawet pewną część hali produkcyjnej, aby pył się nie rozprzestrzeniał. Ręczne czyszczenie maszyn jest pracochłonne i mało skuteczne. Dostęp do niektórych części jest utrudniona. Czasami nie jest to możliwe, chyba że jej pewna część zostanie zdemontowana.

null


Metoda czyszczenia firmy ASCO pozwala na dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Dodatkowe dysze czyszczące i inne dodatki pozwalają na czyszczenie suchym lodem trudno dostępnych miejsc. Czyszczenie suchym lodem jest cztery razy szybsze niż oczyszczanie mechaniczne, a przy tym nie powstają odpady wtórne, które stwarzają zagrożenie. Podczas oczyszczania wydmuchiwany granulatu suchego lodu posiada odpowiednią prędkość i masę, aby zapewnić szybkie i skuteczne czyszczenie.

Korzyści wynikające z czyszczenia suchym lodem

  • brak odpadów wtórnych, które zanieczyszczają inne maszyny i halę produkcyjną
  • mniejsze zagrożenie pożarowe,
  • redukcja kosztów robocizny,
  • zredukowaną długość przestojów,
  • większe bezpieczeństwo pracowników nie tylko wykonujących czyszczenie ale i pozostałych pracowników którzy pozostają na stanowisku pracy,
  • nieścierny proces, który nie powoduje zarysowań oraz innych uszkodzeń,
  • wykonywanie czyszczenia maszyn i urządzeń bez ich schładzania


Oczyszczanie powierzchni drewnianych

Czyszczenie drewna suchym lodem można zastosować również w życiu codziennym. Do oczyszczania framug okiennych, drzwi oraz innych elementów drewnianych. Najważniejsze jest w tej metodzie czyszczenia fakt, że przy odpowiednim ustawieniu ciśnienia oraz zastosowania dysz czyszczących nie uszkadza się struktury drewna. Technologia czyszczenia firmy ASCO pozwala na usunięcie farby, lakieru oraz innych powłok z elementów drewnianych. Takim przykładem może być oczyszczanie powierzchni drewnianej drzwi z lakieru. Po lewej stronie na zdjęciu widać jest drzwi, które zostały oczyszczone metodą tradycyjną. Czyszczenie papierem ściernym oraz szlifierką kontową odbywało się przez 4 godziny. Po prawej powłoka lakieru usunięta przy pomocy wydmuchiwanego suchego lodu w ciągu 15 minut. Widać to dokładnie na filmie który jest umieszczony poniżej w artykule. Okazuje się, że czyszczenie papierem ściernym jest bardzo pracochłonne.

null

Usuwanie lakieru z powierzchni drewnianej suchym lodem

Oczyszczenie suchym lodem powierzchni drewnianej z lakieru najlepiej widać na filmie. Widać jest dokładnie, jak szybko można zdjąć z powierzchni drewnianej lakier wykorzystując do tego czyszczenie suchym lodem. Wydmuchiwany granulat zamraża bardzo szybko wierzchnią warstwę, która w wyniku szoku termicznego pęka i kruszy się na drobne kawałki. Należy przypomnieć, że granulat suchego lodu fi 3 mm posiada temperaturę -78,5°C. Tak niska temperatura powoduje, że powłoka lakieru lub farby zostaje szybko zamrożona. Wydmuchiwany granulat suchego lodu rozbija wierzchnią warstwę lakieru, usuwając ją całkowicie. Poprzez zastosowanie odpowiedniej dyszy do czyszczenia oraz ciśnienia wydmuchiwanego suchego lodu drewno nie doznaje żadnych uszkodzeń. Po wykonaniu czyszczenia oczyszczoną powłokę drewnianą można dodatkowo oczyścić drobnym papierem ściernym i ponownie polakierować.Czyszczenie suchym lodem drewna jest bardzo szybką metodą, która może zastąpić tradycyjne metody czyszczenia z zastosowaniem papieru ściernego, szczotek, rozpuszczalników i innych środków chemicznych. Usuwanie zniszczonych warstw z drewnianych powierzchni jeszcze nigdy nie było takie proste. Metoda czyszczenia suchym lodem pomaga pozbyć się lakieru nie tylko z dużych, płaskich powierzchni, ale również z powierzchni nierównych lub przyozdobionych drewnianymi ornamentami. Poprzez takie możliwości metoda oczyszczanie suchym lodem jest stosowana do renowacji zabytków zwłaszcza w przypadku miejsc trudno dostępnych i rzeźbionych.

Jak przebiega oczyszczenie powierzchni drewnianych


null


Proces czyszczenia drewna przy użyciu granulatu suchego lodu jest oparty na połączeniu czterech efektów: wzrostu kruchości poprzez zamrożenie powłoki, szoku termicznego, uderzenia i eksplozji granulek. Lakier lub pod wpływem temperatury (-78,5°C) granulatu suchego lodu twardnieje i staje się bardzo kruchy. Zdecydowanie ogranicza to elastyczność i przyczepność lakieru, dzięki czemu łatwo jest usunąć zamrożoną warstwę. Gwałtowne obniżenie temperatury powoduje kurczenie się powłoki lakierowanej, a to prowadzi do osłabienia wiązań warstwy z podłożem. Granulat wylatujący z dużą prędkością z dyszy maszyny czyszczącej kruszy i usuwa spękaną warstwę lakieru. W wyniku czyszczenia powierzchnia drewniana nadaje się do ponownego zabezpieczenia lakierem lub innymi środkami.


null Na pytania dotyczące czyszczenia lub wynajem maszyn do czyszczenia. Zakupu urządzeń firmy Asco, odpowie ekspert działu handlowego - Maciek Walo - telefon: 575-901-990. Prosimy dzwonić od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00.