Czyszczenie suchym lodem

Opublikowano 17 stycznia 2017 w dziale Czyszczenie suchym lodem

Czyszczenie suchym lodem jest oparte na energii kinetycznej cząstek suchego lodu, szoku termicznym oraz sublimacji zestalonego dwutlenku węgla. Czyszczenie suchym lodem wykorzystywane jest w przemyśle, podczas procesów produkcyjnych i wszędzie tam gdzie gdzie powłoka czyszcząca narażona jest na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne.

Czyszczenie suchym lodem

Czyszczenie suchym lodem


Czyszczenie suchym lodem jest oparte na energii kinetycznej cząstek suchego lodu, szoku termicznym oraz sublimacji zestalonego dwutlenku węgla. Czyszczenie suchym lodem wydaje się łatwe w praktyce, ale tylko pozornie, gdyż jedynie dzięki oddziaływaniu ww. czynników można osiągnąć końcowy efekt w postaci dokładne oczyszczonej powłoki.

null

Czyszczenie suchym lodem jest wykonywane dzięki trzem głównym czynnikom:

 • energii kinetycznej granulatu suchego lodu
 • efektowi wstrząsu termicznego
 • efektowi termo kinetycznemu

Technologia wydmuchiwania suchego lodu nazywana czyszczeniem optymalizuje te trzy składniki dostosowując je do powierzchni czyszczącej dla każdego z zastosowań poprzez połączenie tych czynników i dostosowanie:

 • ciśnienia sprężonego powietrza,
 • typu dyszy (rozkładu prędkości),
 • wielkości i gęstości granulek dwutlenku węgla,
 • masowego natężenia przepływu i gęstości strumienia (liczby cząstek na jednostkę powierzchni na sekundę)

Czyszczenie suchym lodem a energia kinetyczna granulek

null

Czyszczenie suchym lodem wykorzystuje ciśnienie które nadaje granulkom suchego lodu prędkość naddźwiękową. Granulat suchego lody wylatujący ze specjalnych dysz maszyny czyszczącej usuwa powłokę, zanieczyszczenia i brud z powierzchni czyszczonej. Ponieważ siła uderzenia jest iloczynem masy i prędkości granulatu osiąga on największą możliwą dla granulek dwutlenku węgla siłę uderzenia przez rozpędzenie jej do największej możliwej do uzyskania prędkości w branży czyszczenia strumieniowego. Nawet przy wysokich prędkościach uderzenia i kątach bezpośredniego uderzenia czołowego, efekt kinetyczny granulatu suchego lodu jest minimalny w porównaniu z innymi mediami (materiał ścierny, piasek, tworzywo sztuczne). Jest to spowodowane względną miękkością granulatu suchego lodu, który nie jest tak gęsty i twardy, jak inne media. Granulat suchego lodu prawie natychmiast po uderzeniu zmienia swój stan skupienia ze stałego w gazowy. Energia uderzenia granulatu suchego lodu jest przenoszona do powłoki lub podłoża, dlatego proces czyszczenia suchym lodem jest uważany za nieścierny. Jest to bardzo ważne w przypadku czyszczenia suchym lodem materiałów podatnych na złamanie lub skruszenie. W przypadku czyszczenia suchym lodem elementów architektonicznych, zabytków itp. jest to bardzo ważne.

Efekt wstrząsu termicznego podczas czyszczenia suchym lodem

null

Wykonując czyszczenie suchym lodem następuje zmiana skupienia suchego lodu ze stałego w gazowy. Proces ten nazywany jest sublimacją suchego lodu. Sublimacja suchego lodu zachodzi zawsze ponieważ suchy lód posiada temperaturę -78,5 °C a więc każdy element poddawany czyszczeniu jest cieplejszy niż suchy lód. Granulat suchego lodu po uderzeniu w powierzchnie czyszczoną pochłania maksymalną ilość ciepła z bardzo cienkiej, wierzchniej warstwy powłoki lub substancji zanieczyszczającej dany element. Bardzo szybki transfer ciepła z wierzchniej warstwy powłoki poddawanej czyszczeniu do granulatu suchego lodu tworzy różnicę temperatur między kolejnymi mikrowarstwami w ramach powłoki. Taki ostry gradient temperatury wytwarza lokalne naprężenia ścinające między tymi mikro-warstwami. Wytworzone naprężenia ścinające zależą również od przewodności cieplnej i współczynnika rozszerzalności cieplnej powłoki oraz masy cieplnej leżącego pod spodem podłoża. Wysoka siła zamrażająca wytworzona w krótkiej chwili powoduje szybkie rozprzestrzenianie się mikropęknięć między warstwami, prowadząc do ostatecznego zerwania wiązań między warstwami substancji zanieczyszczającej i/lub powłoki na powierzchni podłoża. Powłoka podczas całego procesu czyszczenia suchym lodem jest rozrywana na mniejsze kawałki i odpada z powierzchni czyszczonej nie uszkadzając jej wierzchniej warstwy.

Czyszczenie suchym lodem zastosowanie

null

Technologia czyszczenia strumieniem suchego lodu stosowana jest w takich branżach jak;

 • Energetyka
 • Przemysł drukarski
 • Przemysł drzewny
 • Przemysł elektryczny
 • Przemysł gumowy
 • Przemysł lotniczy
 • Przemysł motoryzacyjny
 • Przemysł odlewniczy
 • Przetwórstwo plastiku
 • Renowacja po pożarach
 • Renowacja zabytków
 • Usługi czyszczenia

Za pomocą technologi czyszczenia suchym lodem usuwamy;

 • Folie przeciwwilgociowe przed lutowaniem, lutowaniem twardym lub spawaniem
 • Farbę z części z włókien węglowych
 • Gips ze skomplikowanych odlewów
 • Nieprawidłowo nałożone powłoki lub topniki
 • Osady radioaktywne
 • Osady pozostawiające smak na przenośnikach spożywczych
 • Osady, wynikające z upływu czasu, na murach i belkach z drewna twardego
 • ​Powłoki tlenku glinu na kokilach niskociśnieniowych
 • Powłoki antyporostowe na kadłubach łodzi
 • Powłoki grafitowe na kokilach wysokociśnieniowych
 • Powłoki na drogich i skomplikowanych częściach
 • Powłoki zabezpieczające warstwy bitumiczne
 • Pozostałości kleju w prasach do drewna
 • Pozostałości uszczelek na głowicach silników
 • Pozostałości na taśmach i urządzeniach piekarskich
 • Rozlane substancje technologiczne i pozostałości maszyn
 • Skropliny w narzędziach formierskich tworzyw sztucznych
 • Tłuste naloty przed nałożeniem preparatów przylepnych i powłok
 • Tusz z procesów drukowania i pakowania
 • Usuwanie tlenku glinu z gorących matryc
 • Uszkodzenia dymowe
 • Warstwy osadów na podzespołach optycznych
 • Węgiel (koks) w silnikach wyścigowych
 • Żywice epoksydowe w urządzeniach mieszających
null Na pytania dotyczące czyszczenia lub wynajem maszyn do czyszczenia. Zakupu urządzeń firmy Asco, odpowie ekspert działu handlowego - Maciek Walo - telefon: 575-901-990. Prosimy dzwonić od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00.