Gratowanie Gumy suchym lodem

Opublikowano 13 lutego 2019 w dziale Zastosowanie suchego lodu

Produkcja elementów gumowych, uszczelek i wiele innych jest obecnie wykonywana bardzo szybko. Problemem pozostaje pozbycie się nadlewek gumowych, które widoczne są na zdjęciach. W przemyśle stosowane są różne metody, aby pozbyć się gumowych lub plastikowych nadlewek. Elementy gumowe poddawane są obróbce ściernej z zastosowaniem medium ściernego dodawanych o obrotowych bębnów. Mogą to być ceramiczne kulki, wałeczki czy też stożki. Podczas obracania się bębna z elementami ściernymi cienkie nadlewki plastyku są ścierane, pozostawiając gładką powierzchnię.

Gratowanie Gumy suchym lodem


Podobną metodą jest wibrościeranie z zastosowaniem suchego lodu lub ciekłego azotu. Krio-machaniczna obróbka elementów gumowych jest bardzo szybka. Po wprowadzeniu w ruch systemu wibracyjnego pozostałości gumy są ścierane bardzo szybko. Jest to możliwe, ponieważ cienka powłoka gumy, którą należy usunąć, jest zamrażana przez suchy lód. Materiał ceramiczny, który jest podawany do urządzenia, ocierając się o siebie kruszy gumowe nalewki. Proces ten nazywany jest Gratowaniem.

Gratowanie suchym lodem


null

Suchy lód wytworzony z ciekłego dwutlenku węgla posiada temperaturę -78.5°C. Tak niska temperatura suchego lodu zamraża wszystkie cienkie nalewki gumowe, które stają się łamliwe i w wyniku tarcia bardzo łatwo je usunąć. Gratowanie odbywa się po to, aby usunąć ostre krawędzie, nadlewki i wszelkie niepożądane elementy będące odpadami produkcyjnymi. Gratowanie suchym lodem posiada wiele zalet. Jest bardzo szybka i skuteczna metoda i co jest bardzo istotne, gratowanie suchym lodem można stosować w małych i dużych firmach produkcyjnych. Celem gratowania jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa użytkowników danego przedmiotu. Gratowanie poprawia w istotny sposób estetykę przedmiotów, które poddawane są gratowaniu.

Gratowanie kriogeniczne suchym lodem


null


W trakcie wytarzania materiałów z gumy ostatnim krokiem procesu produkcyjnego jest proces gratowania. Gratowanie ma na celu usunięcie wypływki, która powstaje w czasie procesu wulkanizacji gumy. W celu wyeliminowania wypływki stosowane są różne zabiegi takie jak: manualne gratowanie z wykorzystaniem dedykowanego do tego celu personelu lub gratowanie mechaniczne. Gratowanie manualne jest bardzo pracochłonne i kosztowne. Gratowanie kriogeniczne suchym lodem zaoszczędza mnóstwo czasu i pozwala na usztywnienie wypływki poprzez stosowanie niskiej temperatury. W trakcie gratowania suchym lodem cały proces musi być kontrolowany, aby nie doszło do powierzchniowego uszkodzenia, pęknięcia powierzchni gumowej.


Suchy lód do gratowania


null


Najczęściej używany jest do gratowania granulat suchego lodu fi 16 mm. Stosując grubszy granulat do gratowania, w niektórych przypadkach nie ma potrzeby dodawania ceramicznych elementów ściernych w formie kulek, wałeczków lub stożków. Granulat suchego lodu jest na tyle twardy, że po zamrożeniu gumowych nadlewek sam je łamie i ściera. Firma Dry Ice Zone zaopatrując od wielu lat firmy przetwórcze, przemysł jest w stanie dostarczać suchy lód jednakowo w opakowaniach styropianowych od 10 do 40 kg lub kontenerach. Dostawa suchego lodu dla firm realizowana jest własnym transportem.