Kryzys dostaw CO2

Opublikowano 27 czerwca 2018 w dziale Nowości ze świata

Ostatnio Europę dotknął krach z dostawami dwutlenku węgla. Producenci napojów gazowanych gorączkowo poszukiwali dostaw C02. Kryzys dostaw dwutlenku węgla dotknął wszystkich konsumentów CO2 co przyczyniło się również w niektórych regionach do zaprzestania produkcji suchego lodu. Do kryzysu przyczynił się splot nieszczęśliwych wydążeń które miały bezpośredni wpływ na dostawy dwutlenku węgla.


Kryzys dostaw CO2

Jak zwykle co roku w kwietniu, zakłady produkcyjne amoniaku przystępują do konserwacji maszyn i urządzeń wytwórczych. Kryzys dostaw CO2 nabrał jednak rozpędu gdy inne zakłady pracy związane z bioetanolem i produkcją chemiczną również przystąpiły do konserwacji zaprzestając produkcji. Niektóre zastały zamknięte ze względu na problemy techniczne. Ten nieszczęśliwy splot wydążeń przyczynił się do kryzysu dostaw CO2. Wszyscy główni dostawcy ciekłego CO2 zostali dotknięci problemami z pozyskiwaniem gazu surowego. Ucierpiały firmy: Praxair, Messer, Linde i Air Liquide. Nawet firmę ACP dosięgnął kryzys poprzez spadek produkcji CO2.


Co wpłynęło na kryzys dostaw CO2


Jednym z największych źródeł CO2 Europy w przemyśle spożywczym są związki amoniaku. W ostatnich czasach inwestowano głównie w inne źródła CO2, w tym pozyskiwano dwutlenek węgla z operacji chemicznych i instalacji bi-etanolowych to jednak amoniak nadal pozostaje jednym z największych źródeł, szczególnie w Europie Zachodniej. Amoniak jest stosowany w produkcji nawozów, a szczytowa produkcja dla nawozów przypada na miesiące od sierpnia do grudnia. Firmy nawozowe co roku planują konserwację i przestoje w okresie od kwietnia do czerwca w regularnych odstępach czasu. Właśnie w tym czasie następuje szczytowy czas produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych. W tym roku kryzys został spotęgowany nie tylko planowymi konserwacjami maszyn ale również ceny na rynku amoniaku spadły do bardzo niskiego poziomu. Należy przypomnieć że, import amoniaku jest dostępny spoza Europy Zachodniej, co doprowadziło europejskich producentów do przedłużenia przestojów instalacji do produkcji amoniaku w regionie. Dodatkowo wysokie ceny gazu ziemnego (głównego surowca do produkcji amoniaku) spowodowały przedłożenie planowanych przestojów. Zrobiono to ze względów ekonomicznych. Ten splot wydarzeń spowodował że, znane marki napojów bezalkoholowych zaczęły się zmagać z problemami braku dostaw CO2 i desperacko poszukiwały produktu. Dodatkowy popyt na napoje bezalkoholowe poprzez upały, które nawiedziły Europę w maju pogłębiły kryzys poprzez zwiększoną konsumpcję napojów. Zapowiada się że, problem z dostawami zostanie rozwiązany dopiero w pierwszej połowie lipca.


null


CO2 jest stosowany w sektorze przetwórstwa żywności i napojów bezalkoholowych, piwa i cydru. Jest również stosowany w opakowaniach z modyfikowaną atmosferą do zachowania świeżości oraz przedłużenia przydatności do spożycia mięsa, drobiu i przetworów. Brak dostępu do dwutlenku węgla spowodował panikę firm przetwórczych ponieważ taka sytuacja mogła doprowadzić do załamania zimnego łańcucha dostaw żywności.

Sprzedaż suchego lodu w sytuacji kryzysowej


Suchy lód jest wytwarzany z ciekłego dwutlenku węgla. Podczas sytuacji kryzysowej spada produkcja lub w niektórych sytuacjach zaprzestano produkcji suchego lodu z braku dwutlenku węgla. Całe szczęście że, taka sytuacja kryzysowa nie dotknęła naszego kraju niemniej jednak powstaje pytanie: czy tak będzie zawsze?


null


Mimo tak krótkiego kryzysu dostaw dwutlenku węgla firma Dry Ice Zone posiada w sprzedaży świeży suchy lód, który jest sprzedawany od poniedziałku do soboty. Nasza sytuacja jest stabilna i możemy zapewnić że żaden odbiorca suchego lodu nie odjedzie z kwitkiem. Na stałą sprzedaż suchego lodu wpływa polityka firmy. Na przestrzeni wiosny i jesieni staramy się o stałe dostawy suchego lodu oraz gromadzenie pewnej żelaznej rezerwy, która pozwala nam na zapewnienie ciągłości sprzedaży. Mimo strat poprzez sublimacje suchego lodu żelazna rezerwa musi być aby nie zawieść odbiorców suchego lodu.


Źródła:

  1. Kryzys dostaw CO2 uderza w Europę
  2. Pozycja dostaw CO2 w Europie powinna się poprawić