Zestalony dwutlenek węgla

Opublikowano 06 września 2016 w dziale Zastosowanie suchego lodu

Zestalony dwutlenek węgla to dwutlenek węgla (CO2 w stanie stałym).

CO2 = dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla jest kombinacją z dwoma atomami tlenu połączonymi z jednym atomem węgla.

CO2 jest gazem bezbarwnym, obojętnym około 1 ½ razy cięższy od powietrza i jest obecny w atmosferze ziemskiej w stężeniu 0,03%.

CO2 może występować w trzech postaciach:

W postaci gazowej: dla napojów i przemysłu spożywczego

W postaci cieczy: w zbiorniku pod ciśnieniem

W postaci stałej: zwany suchy lód (do chłodzenia, czyszczenia itp)
null


Co to jest suchy lód ?
Suchy lód to dwutlenek węgla w stanie stałym. Powstaje przy rozprężeniu ciekłego dwutlenku węgla pod ciśnieniem atmosferycznym.

Właściwości suchego lodu ?
To całkowicie naturalny produkt. Jego najbardziej szczególną właściwością jest sublimacja w gaz przy ciśnieniu atmosferycznym bez żadnych pozostałości. Stąd termin „suchy lód”. Ponadto, suchy lód wytwarza bakteriostatyczną atmosferę, która gwarantuje jakość chłodzonych produktów zapobiegając ich utlenianiu. Suchy lód nie posiada smaku ani zapachu.

Jak produkuje się suchy lód ?
Suchy lód, inaczej CO2 w postaci stałej, uzyskuje się przez rozprężanie ciekłego CO2 pod ciśnieniem atmosferycznym. Połowa ciekłego CO2 przechodzi w postać gazową, a druga połowa zamienia się w śnieg CO2. Proces ten ma wydajność około 2,5:1. To znaczy że z 2,5 kg ciekłego dwutlenku węgla powstaje jeden kilogram suchego lodu w postaci śniegu.

Jak i jakie uzyskujemy formy suchego lodu ?
Zestalony CO2 jest stłaczany w wysokociśnieniowych prasach hydraulicznych lub wytłaczarkach, co pozwala uzyskać bloki lub granulki suchego lodu.

Jaką wybrać formę suchego lodu ?
Prasy suchego lodu są tradycyjną metodą produkcji suchego lodu. Dzięki nowej technologii możemy uzyskać suchy lód w bardziej użytecznej formie od bloków a mianowicie w formie granulatu.
Granulat jest bardziej „elastycznym” produktem, co pozwala na jego zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.


null